Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

biodanza. tančící nohy
Domů » Biodanza » Co je biodanza?

Co je biodanza?

Jméno biodanza vzniklo spojením dvou slov „bios“ – život a „danza“ – tanec. Lekce tvoří pohybově-taneční sled cvičení doprovázených hudbou, jejichž záměrem je obnovit radost ze života, uvědomit si pohybové vzorce, postupně opustit chronické zatuhlosti a objevit nové pohyby. A také se postupně propojit nejen se sebou, ale i s druhým a s celou skupinou.

Neboť právě o tom šťastný život je – umět se radovat, uvolnit, spojit se se sebou samým, vytvořit s druhým něco nového a cítit zázemí skupiny.

Lekce neboli Vivencie

I když je biodanza velmi daleko od toho, aby učila a pilovala choreografii. Tak jak již úvodní odstavec napovídá, nejedná se ani o volný tanec. Za biodanzou totiž stojí poměrně obsáhlý teoretický model a facilitator(ka) na jeho základě tvoří jak jednotlivé vivencie, tak jejich bloky. Lekce probíhají tak, že facilitátor(ka) každé cvičení krátce uvede, ať už se jedná o chůzi, tanec, hru či naopak pomalé rolování na podlaze. A následně je prostor pro vás a vaše provedení pohybu. Jedná se tedy o takové polo-strukturované hodiny. Kde je třeba určité instrukce dodržovat, nicméně ty následně vedou k vašemu vlastnímu prožitku a pohybovému vyjádření.

tvuj pohyb

Každá lekce má podobnou strukturu. První fáze je aktivační, ve které se skrze tělo propojíme s intenzitou, rytmem, hravostí. Ve druhé fázi zpomalíme a zaměříme se na plynutí, harmonii a odevzdání se. Podobně jako je tomu u Osho meditací nám tato struktura dovoluje lépe se uvolnit ve druhé, pomalejší, fázi. Současně s tím se naše tělo učí odpočinku a zklidnění se po akci.

Právě fakt, že se naše tělo učí optimalizovat a hledat balanc v dané situaci – teď je aktivita a teď si můžu oddechnout, teďje rychlost a intenzita a teď je zpomalení a plynulost. Je důležitý nejen pro naší psychickou pohodu, ale i imunitní systém. Ten je velmi ovlivněn naším životním stylem jako je strava, pohyb, ale velmi výrazně i stresem. Nebo, ještě lépe řečeno, naší reakci na stres a to, zda se po stresové reakci umíme opět zklidnit či zda stále zůstáváme v napětí. Zdravotní benefity ovšem nejsou součástí tohoto článku a budu se jim více věnovat v některém z budoucích příspěvků.

Důležité je také zmínit, že i když lekci navštívíte, neznamená to, že se musíte účastnit všech cvičení. Vždy se jedná o pozvánku. Pokud tedy budete mít pocit, že něco už je příliš, můžete se jednoduše na chvíli posadit. Doporučením je samozřejmě nezůstávat neustále ve své komfortní zóně, protože tam se nic nezmění. Na druhou stranou, ale není ani potřeba jít příliš či příliš rychle za své hranice. Pokud by pro vás tedy bylo v danou chvíli něco příliš náročné, není problém se na chvíli posadit a jen pozorovat ostatní.

Pokud vás zajímá víc prakticky, co s sebou, zda můžete přijít na vivencii sami, na stránce o biodanze je i sekce dotazů, kde se tomu věnuji.

K tanečníkovi života

Pro to, abyste se jako účastníci cítili na biodanze pohodlně a získali všechny benefity, je dobré si zvolit i správnou úroveň. Iniciační lekce jsou důležitým základem, na kterém je možné růst, a jsou hlavně o návratu k radosti, především tedy té dětské a hravé, a k plynulosti. I pokud jste se věnovali jiné formě rozvoje, velmi je doporučuji. Já osobně na nich vidím, že jsou velmi léčivé i po několika letech, kdy se biodanze věnuji.

Neplatí tedy, že je třeba neustále chodit na pokročilejší a pokročilejší lekce. Je samozřejmě důležité udělat krok dopředu a na pokročilejší lekci jít. Zároveň pokud se po nějaké době „vrátíte na začátek“, pravděpodobně zjistíte, že se ve skutečnosti nejedná začátek jako takový. Spíše si základní pohyby prožijete jinak, hlouběji, plynuleji a tím se vaše praxe či každodenní pohyby opět promění.

Jednotlivých úrovně

Iniciační úroveň zve od propojení se s rytmem hudby, návratu k radosti a objevení „vydechnutí“ v plynutí. Poté přechází lekce k uvolňování zatuhlých částí těla, hlubšímu propojení se se sebou, svou intimitou. A také zde začíná uvědomění toho, že každý máme jedinečnou hodnotu.

radost z letniho dne

A pak už začneme objevovat a seznamovat se s jednotlivými liniemi biodanzi, těch je celkem pět – Vitalita, Kreativita, Sexualita, Afektivita a Transcendence. A i když ve vás některé názvy můžou vyvolat obavu, opět půjdeme postupně. A nejprve se propojíme s tím základním, co každá z těchto linií přináší do každodenního života. Nepůjde tedy o to hned vytvářet umělecká díla či se proměnit bohyni sexu či neodolatelného svůdníka. Ale například v sexualitě se zaměříme na to umět si vychutnat potěšení, které život přináší.

S čím nám jednotlivé linie pomáhají v životě?

5 linií Biodanzi

  • Vitalita: pokud máme tuto linii v harmonii, jsme aktivní, když je potřeba a těší nás jít do věcí s energií a naplno. Zároveň si umíme odpočinout, nabrat síly a zregenerovat se. Vitalita nás zve naučit se seberegulaci. Umět včas říct: „Nyní je čas na odpočinek.“, stejně jako umět rozpoznat: „Právě teď je čas dát do toho vše.“
  • Kreativita: každý z nás tvoří svůj život, není potřeba malovat obrazy nebo psát básně. I když vytvářet krásné věci pro potěšení je důležité, v prvním kroku nás kreativita zve začít u každodenních aktivit. Umět rozpoznat, že některé činnosti už mi nevyhovují a chci je přetvořit. Dovolit si zaexperimentovat, i když zatím v maličkostech a netrápit se tím, že můj pokus nevyšel. Protože to byl jen pokus.
  • Sexualita: není jen o sexualitě jako takové. Jde o umění objevit v životě to, po čem toužíme, co nás motivuje a jít svými sny. A opět nemusí jít hned o přetvoření celého života, pro začátek úplně stačí si umět vychutnat kousek čokolády. Nebo si opravdu užít požitek z masáže, z toho, že uleháme do čerstvě povlečené postele a tak dále.
umění požitku
  • Afektivita: neboli pocitovost je umění vnímat své pocity a pracovat s nimi. I když to, po čem všichni toužíme, je mít laskavé a funkční vztahy, být láskyplní a trpěliví k druhým. Prvním krokem je propojit se s tím, co cítím já a umět to vyjádřit bez potlačení sebe i bez zraňování svého okolí. Bez tohoto základu můžeme být jen těžko doopravdy laskaví a milí za každé okolnosti a bez přetvářky.
  • Transcendence: nás zve k obnovení posvátného. Život, naše tělo, vztahy, celý svět kolem nás má v sobě i posvátnost. Život může být krásnější, když se naučíme znovu obdivovat jeho krásy a dary. A dovolíme si prožívat úžas nad západem slunce, nad pozorováním přírody, ale i nad tím, jak se nám v životě občas věci zázračně poskládají.

Následné úrovně biodanzi poté postupně prohlubují jednotlivé linie, tak abychom je měli více a více integrované ve svém životě. Zároveň pro spokojený život je dobré mít tyto linie v rovnováze. Každý jsme jiný a samozřejmě platí, že pro někoho bude nejdůležitější linií kreativita a ta bude jeho zdrojem energie, radosti, pro jiného jsou základem funkční vztahy a tak dále. A to je samozřejmě v pořádku, není záměrem toto měnit. Na druhou stranu, pokud jsem například úspěšná malířka žijící v toxickém vztahu, asi nebudu právě nejšťastnější. A pravděpodobně tím budou poznamené i mé obrazy.

Vznik Biodanzi

A jak to vlastně celé začalo? Biodanza začala vznikat v 60.letech v Chile, kde centrum lékařských antropologických studií mělo jako jeden ze svých záměrů zkoušet nové formy psychoterapie – jako arteterapii (divadlo, malba), muzikoterapii, psychodrama atd. Mezi pozvanými byl i Rolando Toro Araneda, jehož úkolem bylo zkoumat stimulování emocí skrze tanec a lidská setkávání.

Pozdější postupný vznik biodanzi byl inspirován právě těmito klinickými studiemi, které objasnily, jaký druh pohybu je vhodný pro lidi mentálně postižené nebo pro lidi s psychickými poruchami trpícími depresivními či úzkostnými stavy. A co v nich jednotlivé typy skladeb vyvolávají – které pomáhají, které nikoliv, jaký má význam sled skladem a tak dále.  

Prvotní model biodanzi, se pohyboval na škále pohybových cvičení posilující identitu (vím, kde je mé tělo, kde končí, kdo jsem, atd), při kterých se především aktivoval sympatikus. A cvičeními posilující regresi, schopnost se uvolnit a jen tak splynout se prostředím, které primárně aktivují parasympatikus.

Tento model byl pak dalších 40 let neustále rozvíjen a v současné době začíná být kladen důraz na moderní studie o účincích biodanzi, první studie je možné najít například zde. Beze sporu se ale jedná o jednu z alternativ vedle volného tance, jogy, meditace, které nám můžou pomoci k návratu k radosti, ke snížení stresu či lepšímu imunitnímu systému.