Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

Rubrika: Biodanza

  • Co je biodanza?

    Co je biodanza?

    Jméno biodanza vzniklo spojením dvou slov „bios“ – život a „danza“ – tanec. Lekce tvoří pohybově-taneční sled cvičení doprovázených hudbou, jejichž záměrem je obnovit radost ze života, uvědomit si pohybové vzorce, postupně opustit chronické zatuhlosti a objevit nové pohyby. A také se postupně propojit nejen se sebou, ale i s druhým a s celou skupinou.