Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

S jakými problémy může kineziologie pomoci
Domů » Kineziologie » Co je kineziologie

Co je kineziologie

Kineziologie One Brain, Three in One Concepts, je práce na sobě, při které se postupně odstraňují staré přesvědčení a vzorce chování, které nám už neslouží, snižuje stres, léčí traumata a otevírají nové možnosti.

To je možné díky kombinaci práce na vědomé, podvědomé a buněčné úrovni. Kdy klient přichází s tématem, které ho trápí a které chce změnit (vědomá úroveň). A facilitátor mu pak skrze svalové testy a práci s podvědomím pomáhá najít jeho novou volbu.

Není to tedy tak, že by facilitátor věděl dopředu, co je právě pro vás třeba udělat / co je potřeba si zvolit. Jen vám to pomáhá objevit a skutečně se spojit s tím, co je právě pro vás to nejlepší řešení. A to tak, že vám dává prostor, používá „uvolňující“ techniky (tzv. korekce) nebo vám dává inspiraci a pokládá otázky, pokud jsou třeba.

Někdy pak stačí aha moment, neboť jakmile jsme danou situaci schopní vidět z odstupu (ať už z pohledu dospělého nebo proto, že nám facilitátor pomůže podívat se na věc z nadhledu), je najednou vše jasné.
Jindy je potřeba uvolnit svaly, bloky v těle se rozpustí a my jsme najednou schopni vidět a přijmout to, co bylo před chvíli nepředstavitelné.
Takzvaných korekcí je celá řada od již zmíněných přes vizualizace a „meditace“ až po práci na meridiánech.

aha momenty

I když je práce skrze kineziologie učinná a poměrně rychlá, nejedná se o „zázračnou pilulku“. Poté, co skončí práce v teraupeutovně, je třeba provést změny i v běžném životě.
Nebo lépe řečeno se jim otevřít a zkusit pomaličku vykročit směrem k novému.

Jaké problémy řeší kineziologie One Brain?

Jak už bylo řečeno kineziologie One Brain (Three in One Concepts Concepts) nabízí celostní přístup k řešení problémů a lze se proto zabývat v podstatě vším, co byste rádi ve svém životě změnili.

Výběr tématu

Ať už je vaším tématem alergie, nadváha, problém se sebevědomým, přílišná kontrola, kouření, strachy či stresy. Při výběru tématu dobré mít na paměti některé principy (viz níže).

Pokud si nejste jistí, jak dané téma uchopit, vůbec to nevadí. Stejně si o něm krátce popovídáme. A vaše otevřenost může být naopak výhodou, protože vaše mysl nebude lpět na konkrétní lince, na kterou složitou analýzou přišla.

Jaké jsou tedy základní principy?

 • Chtít téma opravdu vyřešit a mít z výsledku užitek.

  Zdá se to nasnadě. Ale představte si například situaci, kdy kouříte a okolí vás vybízí k tomu, abyste přestali. Jenže vy sami ve skutečnost přestat nechcete. Přesto přijdete, protože je vám celá situace nepříjemná.
  Abychom se zbytečně netrápili a vy nevyhazovali peníze z okna, můžeme se na problém podívat z jiného úhlu pohledu. Tématem může být např. umět si stát za svým rozhodnutím. Nebo odvaha najít řešení, které bude vyhovovat mě i mému okolí a tak dále.
 • Řešíme vždy Vaše chování, strachy, emoce, (nikoliv chování někoho jiného)

  Chování někoho jiného nám může posloužit jako skvělý odrazový můstek. Např. rozčiluje vás, že váš partner/ka nedodržuje plány? Ten druhý tu není, můžeme ale pracovat na tom, aby vy jste s tímto chováním buď byli v pohodě anebo ho uměli vyřešit.
 • Zdravotní – skrze snižování stresu či v případě psychosomatických onemocnění.

  V tomto případě je očekávání důležité. Může se stát (a mám i takové klienty), že chronické prohlubující se potíže zmizí po práci na psychosomatické příčině. Vždy však záleží na daném případu a nic takového se nedá s určitostí slíbit.
  Co kineziologie zcela jistě zvládne, je snížit stres z nemoci, z jejích následků a omezení. A snížení stresu má vždy pozitivní dopad i na náš imunitní systém. V případě chronických či opakujících se potíží se jako nejideálnější jeví varianta kombinace přístupů – lékařského a psychosomatického.

Průběh kineziologie

Ke kineziologické práci používám svalový test, který provádím většinou na předním deltovém svalu. Ten se aktivuje tím, že dáte páže mírně před či za tělo (dle potřeby), držení paže tak není náročné, ale sval se tím zapojí. Toto si ukážeme během prvního sezení, ještě před prací na tématu. Díky tomuto testu se dozvíme, jaký věk je nejlepší pro odblokování daného tématu, která korekce je nejvhodnější, a tak dále. (více o svalovém testu v sekci vznik metody níže)

Práce samotná probíhá především v tak zvané věkové recesi – kineziologie používá termín recese, nikoliv regrese. A to z toho důvodu, že se sice napojíte na svou minulost nejčastěji skrze vzpomínku (či její střípek), obraz nebo pocit v těle. Zároveň jste celou dobu plně i v přítomnosti.

V minulosti (věku, který nám vyšel pro odblok) pak pracujeme na problému jednak skrze korekce (což může být od masáže akupresurních bodů přes čtení textů až po práci na uvolnění svalových obvodů) a jednak přepisem vzpomínky či představy v podvědomí.

S touto novou zkušeností se pak vrátíte zcela do přítomnosti. Pokud je to potřeba pobavíme se ještě o tom, jaký vliv na vaše vnímání či chování měla daná zkušenost. Nebo si skrze vizualizaci upevníte vaší novou volbu v blízké budoucnosti.
Pokud byste rádi poznali celý proces více do detailu, v tomto článku se dozvíte jak probíhá celý postup krok za krokem.

Praktické

Pro koho je kineziologie vhodná

Kineziologie má poměrně málo omezení, není například žádné omezení věku. Při práci s dětmi však musí být rodič vždy přítomný. A to i když už je dítě dostatečně vyspělé na to, abychom mohli řešit dané téma přímo spolu bez prostředníka. Co se týče malých dětí je více přístupů k práci s nimi, já osobně se klaním k tomu, že pracuji s rodičem za přítomnosti dítěte. To může do odbloku zasáhnout svým postřehem, průpovídkou apod. Dle věku i nátury dítěte je důležité zvážit i přizvání dalšího dospělého (ideálně rodinného příslušníka, nejlépe druhého z rodičů či prarodiče).
U dětí, a zvláště pak u miminek, se může stát, že po dobu práce na traumatu zneklidní a budou vyžadovat více péče. Tato doba trvá cca 20-30 min. Následně však zpravidla dochází naopak ke zklidnění a spokojenosti dítěte.

Kineziologie a práce s dětmi

Jiná situace však nastává, pokud se léčíte u psychiatra, a zvláště pokud berete léky na psychické onemocnění. Zde je vždy nutné se s lékařem poradit předem.

Pokud se i přes to plánujete vydat na kineziologii na vlastní pěst (bez toho, aby to váš lékař věděl), je důležité si uvědomit, že medikamenty mají vliv na vaše vnímání a účinnost celého procesu může být výrazně ovlivněna. Mějte také na paměti, že já sama neznám účinky léčiv, nemůžu si tak být jistá, že se postarám o vaše bezpečí. Spolupráce s vaším lékařem je proto opravdu nezbytná.

Není také vhodné absolvovat kineziologii v rané fázi těhotenství. Ve vašem těle se v tu dobu děje opravdu hodně změn a plod je více citlivý. Je proto vhodné nechat návštěvu až na 6. měsíc těhotenství.

Kolikrát a jak často je třeba přijít

Některá témata se dají vyřešit za jedno sezení, jiná vyžadují návštěv více. Nicméně i v tomto případě i po první návštěvě ucítíte rozdíl.

Již během úvodního setkání toto většinou zjistíme a můžeme se dohodnout se společně na tom, jak k danému problému přistoupíme. Záleží také na vás, co je pro vás výsledkem, který byste si rádi ze sezení odnesli.

Kineziologie dává do rukou nástroje k tomu, abyste ve svém životě mohli činit nové volby. A to takové které si přijete. Není tedy zaměřena na výsledek, ale na proces. To má své výhody i nevýhody. Například není třeba chodit pravidelně – ale jen tehdy, když ucítíte, že je třeba se posunout, něco odblokovat. Důraz je kladen na vaší nezávislost.

Změna se dostavuje po každém sezení, proto je třeba si dát čas i na integraci. A to minimálně 3 týdny, spíše měsíc. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli následující návštěvu uspíšit, zeptejte se (a já pak přes svalový test zjistím, zda to je nějakým způsobem možné).

Vznik metody One Brain

Kineziologie jako taková je vědou o pohybu a pohybovém aparátu, zvláštní pozornost je v ní věnovaná svalům a jejich aktivitě. Metoda One Brain (Three in One Concept), které se věnuji, vychází ze stejného svalového testu.

Ten objevil a popsal chiropraktik, Dr. Goodheart, který zjistil, že svalová reakce pacientů není statická, ale liší se v závislosti na okolních vlivech. Zjednodušeně se dá říct, že pokud je pro nás něco stresujícího, sval oslabí. Tento objev je pak základem dalších kineziologických odvětví. Ta se již neorientují čistě na pohyb a pohybové ústrojí, ale soustředí se i na další aspekty života s tím, že svalový test používají jako indikátor.

Metoda One Brain (Three in One Concepts) začala vznikat v 60. letech a to díky spolupráci fyzioterapeuta Gordona Strokese a psychologa Daniela Whitesida. K vytříbení slov v textech či nalezení jednotlivých emocí na tzv. barometru chování používali svalový test a za pomoc další spolupracovnice Candace Callawaye. Jejím velkým přínosem byla sensibilita a velké nadšení pro metodu. Právě díky kombinaci těchto tří světu může metoda nabídnout celostní přístup k řešení různorodých témat. Ať už se jedná o problémy, ať mají větší dopad na psychiku či tělo.


Martina Bazgerová

Dnes je snadné být přehlecení informacemi a instantními radami, ale najít to co dělá dobře nám samotným, může být matoucí. Neřeknu vám, co máte dělat, ale ráda vás navedu k vám samotným.

Neřeknu vám, co máte dělat, ale ráda vás navedu k vám samotným.


Další články