Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

co je kineziologie
Domů » Kineziologie » Co je kineziologie

Co je kineziologie

Kineziologie One Brain je metoda osobního rozvoje, při které se postupně odstraňují staré přesvědčení a vzorce chování, které nám už neslouží, snižuje stres, léčí traumata a otevírají nové možnosti.
(je však více druhů kineziologie – co je kineziologie jako taková vám víc napoví vznik metody)

Co je kineziologie a jak funguje?

Základem toho, co je kineziologie One Brain, je propojení vědomé, podvědomé a buněčné úrovně. Kdy klient přichází s tématem, které ho trápí a které chce změnit (vědomá úroveň). A facilitátor mu pak skrze svalové testy a práci s podvědomím pomáhá najít jeho novou volbu.

Není to tedy tak, že by facilitátor věděl dopředu, co je právě pro vás třeba udělat / co je potřeba si zvolit. Jen vám to pomáhá objevit a skutečně se spojit s tím, co je právě pro vás to nejlepší řešení. A to tak, že vám dává prostor, používá „uvolňující“ techniky (tzv. korekce) nebo vám dává inspiraci a pokládá otázky, pokud jsou třeba.

Takzvaných korekcí je celá řada od již zmíněných přes vizualizace a „meditace“ až po práci na meridiánech. Pokud byste rádi znali některé příklady – posloužit vám může tento článek.

Korekce jsou pro kineziologické sezení tak typické, že by občas mohlo svádět na otázku, co je kineziologie, odpovědět právě korekce ve věku pro nejlepší odblok. To je však daleko od pravdy, tyto uvolnění / korekce jen pomáhají tomu hlavnímu.

A to je přetvoření toho, co nás v minulosti trápilo – umět se skutečně spojit s tím, že to může být jinak. Ať už je to skrze aha moment, neboť jakmile jsme danou situaci schopní vidět z odstupu (ať už z pohledu dospělého nebo proto, že nám facilitátor pomůže podívat se na věc z nadhledu), je najednou vše jasné.
Jindy je skrze korekce – napří. uvolnění svalů, kdy se bloky v těle rozpustí a my jsme najednou schopni vidět a přijmout to, co bylo před chvíli nepředstavitelné.

aha momenty jsou jako bubliny - dostanou nás do nového světa

I když je práce skrze kineziologie učinná a poměrně rychlá. Odpovědí na otázku, co je kineziologie, není „zázračná pilulka“. Poté, co skončí práce v teraupeutovně, je třeba provést změny i v běžném životě.
Nebo lépe řečeno se jim otevřít a zkusit pomaličku vykročit směrem k novému.

Jaké problémy kineziologie řeší?

Jak už bylo řečeno kineziologie One Brain (Three in One Concepts Concepts) nabízí celostní přístup k řešení problémů a lze se proto zabývat v podstatě vším, co byste rádi ve svém životě změnili.

Výběr tématu

Ať už je vaším tématem alergie a psychosomatika, nadváha, problém se sebevědomým, přílišná kontrola, kouření, strachy či stresy. Při výběru tématu dobré mít na paměti některé principy (viz níže).

Pokud si nejste jistí, jak dané téma uchopit, vůbec to nevadí. Stejně si o něm krátce popovídáme. A vaše otevřenost může být naopak výhodou, protože vaše mysl nebude lpět na konkrétní lince, na kterou složitou analýzou přišla.

Kineziologii můžete samozřejmě použít i jako jednu z metod osobního rozvoje.

Jaké jsou tedy základní principy?

 • Chtít téma opravdu vyřešit a mít z výsledku užitek.

  Zdá se to nasnadě. Ale představte si například situaci, kdy kouříte a okolí vás vybízí k tomu, abyste přestali. Jenže vy sami ve skutečnost přestat nechcete. Přesto přijdete, protože je vám celá situace nepříjemná.
  Abychom se zbytečně netrápili a vy nevyhazovali peníze z okna, můžeme se na problém podívat z jiného úhlu pohledu. Tématem může být např. umět si stát za svým rozhodnutím. Nebo odvaha najít řešení, které bude vyhovovat mě i mému okolí a tak dále.
co je kineziologie : otevírání nových dveří
 • Řešíme vždy Vaše chování, strachy, emoce, (nikoliv chování někoho jiného)

  Chování někoho jiného nám může posloužit jako skvělý odrazový můstek. Např. rozčiluje vás, že váš partner/ka nedodržuje plány? Ten druhý tu není, můžeme ale pracovat na tom, aby vy jste s tímto chováním buď byli v pohodě anebo ho uměli vyřešit.
 • Zdravotní – skrze snižování stresu či v případě psychosomatických onemocnění.

  V tomto případě je očekávání důležité. Může se stát (a mám i takové klienty), že chronické prohlubující se potíže zmizí po práci na psychosomatické příčině. Vždy však záleží na daném případu a nic takového se nedá s určitostí slíbit.
  Co kineziologie zcela jistě zvládne, je snížit stres z nemoci, z jejích následků a omezení. A snížení stresu má vždy pozitivní dopad i na náš imunitní systém. V případě chronických či opakujících se potíží se jako nejideálnější jeví varianta kombinace přístupů – lékařského a psychosomatického.

Pokud je vám trochu jasnější, co je kineziologie. Ale zároveň je pro vás jen těžko uchopitelné, jak jedna metoda může pokrýt širší spektrum témat, možná vám pomůžou modelové situace popsané zde.

Co je kineziologie a jak vypadá její průběh?

Jakákoliv kineziologická metoda vychází ze svalového testu. Ve One Brain se nejčastěji používá přední deltový sval. Ten se aktivuje tím, že dáte páže mírně před či za tělo (dle potřeby), držení paže tak není náročné, ale sval se tím zapojí. Toto si ukážeme během prvního sezení, ještě před prací na tématu. Díky tomuto testu se dozvíme, jaký věk je nejlepší pro odblokování daného tématu, která korekce je nejvhodnější, a tak dále. (více o svalovém testu v sekci vznik metody níže)

Práce samotná probíhá především v tak zvané věkové recesi – kineziologie používá termín recese, nikoliv regrese. A to z toho důvodu, že se sice napojíte na svou minulost nejčastěji skrze vzpomínku (či její střípek), obraz nebo pocit v těle. Zároveň jste celou dobu plně i v přítomnosti.

V minulosti (věku, který nám vyšel pro odblok) pak pracujeme na problému jednak skrze korekce (což může být od masáže akupresurních bodů přes čtení textů až po práci na uvolnění svalových obvodů) a jednak přepisem vzpomínky či představy v podvědomí. (jak může vypadat takový přepis se můžete podívat zde)

S touto novou zkušeností se pak vrátíte zcela do přítomnosti. Pokud je to potřeba pobavíme se ještě o tom, jaký vliv na vaše vnímání či chování měla daná zkušenost (tak abyste opravdu mohli vykročit novým směrem a dále vás neovlivňovala). Nebo si skrze vizualizaci upevníte vaší novou volbu v blízké budoucnosti.

Pokud byste rádi poznali celý proces více do detailu, v tomto článku se dozvíte, jak probíhá celý postup krok za krokem.

Shrnutí: co je kineziologie a jak funguje

Co je kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je metoda / systém, který díky snižování stresu pomáhá přijímat dané situaci, objevovat nové pohledy a tím i získat nadhled a možnost nové volby. Díky tomu je vhodný na širokou škálu prolémů od řešení věcí, které nás v životě omezují přes psychosomatiku po osobní rozvoj jako takový.

Důležité je chtít danou věc řešit. Je v pořádku, pokud zatím nevíme, jak bychom my pro danou věc mohli něco udělat. Pokud jsme ochotni vidět nové perspektivy a najít pro sebe sama takovou cestu, abychom se cítili lépe.

Jak funguje kineziologie

Stejně jako ostatní druhy kineziologie i One Brain je založen na svalovém testu – který určuje náš stres pro dané téma či oblast. Facilitátor pak testuje sval/y a tím doprovází celé sezení.

S vaším tématem a jeho řešením (tím, co v dané situaci chcete) se napřed spojíte na vědomé úrovni. A poté se díky svalovým testům dostanete k bloku – který v podvědomí brání řešení (špatná vzpomínka, přesvědčení nabité v dětství apod.). Díky práci skrze podvědomí a korekce (čistění svalů, meridiány, pomocné texty) dochází k uvolnění tohoto bloku.

Pro lepší integraci je pak lepší danou práci opět převést více do vědomí a uvědomit si staré volby v dané situaci a zvolit si nové.

Příklady témat, se kterými kineziologie může pomoci:

Praktické

Pro koho je kineziologie One Brain vhodná

Kineziologie má poměrně málo omezení, není například žádné omezení věku. Při práci s dětmi však musí být rodič vždy přítomný. A to i když už je dítě dostatečně vyspělé na to, abychom mohli řešit dané téma přímo spolu bez prostředníka. Co se týče malých dětí je více přístupů k práci s nimi, já osobně se klaním k tomu, že pracuji s rodičem za přítomnosti dítěte. To může do odbloku zasáhnout svým postřehem, průpovídkou apod. Dle věku i nátury dítěte je důležité zvážit i přizvání dalšího dospělého (ideálně rodinného příslušníka, nejlépe druhého z rodičů či prarodiče).
U dětí, a zvláště pak u miminek, se může stát, že po dobu práce na traumatu zneklidní a budou vyžadovat více péče. Tato doba trvá cca 20-30 min. Následně však zpravidla dochází naopak ke zklidnění a spokojenosti dítěte.

Kineziologie a práce s dětmi

Jiná situace však nastává, pokud se léčíte u psychiatra, a zvláště pokud berete léky na psychické onemocnění. Zde je vždy nutné se s lékařem poradit předem.

Pokud se i přes to plánujete vydat na kineziologii na vlastní pěst (bez toho, aby to váš lékař věděl), je důležité si uvědomit, že medikamenty mají vliv na vaše vnímání a účinnost celého procesu může být výrazně ovlivněna. Mějte také na paměti, že já sama neznám účinky léčiv, nemůžu si tak být jistá, že se postarám o vaše bezpečí. Spolupráce s vaším lékařem je proto opravdu nezbytná.

Není také vhodné absolvovat kineziologii v rané fázi těhotenství. Ve vašem těle se v tu dobu děje opravdu hodně změn a plod je více citlivý. Je proto vhodné nechat návštěvu až na 6. měsíc těhotenství.

Kolikrát a jak často je třeba přijít

Některá témata se dají vyřešit za jedno sezení, jiná vyžadují návštěv více. Nicméně i v tomto případě i po první návštěvě ucítíte rozdíl.

Již během úvodního setkání toto většinou zjistíme a můžeme se dohodnout se společně na tom, jak k danému problému přistoupíme. Záleží také na vás, co je pro vás výsledkem, který byste si rádi ze sezení odnesli.

Kineziologie dává do rukou nástroje k tomu, abyste ve svém životě mohli činit nové volby. A to takové, jaké si přejete. Není tedy zaměřena na výsledek, ale na proces. To má své výhody i nevýhody. Například není třeba chodit pravidelně – ale jen tehdy, když ucítíte, že je třeba se posunout, něco odblokovat. Důraz je kladen na vaší nezávislost.

Změna se dostavuje po každém sezení, proto je třeba si dát čas i na integraci. A to minimálně 3 týdny, spíše měsíc. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli následující návštěvu uspíšit, zeptejte se (a já pak přes svalový test zjistím, zda to je nějakým způsobem možné).

Vznik kineziologie One Brain

Kineziologie jako taková je vědou o pohybu a pohybovém aparátu, zvláštní pozornost je v ní věnovaná svalům a jejich aktivitě. Metoda One Brain (Three in One Concept), které se věnuji, vychází ze stejného svalového testu.

Ten objevil a popsal chiropraktik, Dr. Goodheart, který zjistil, že svalová reakce pacientů není statická, ale liší se v závislosti na okolních vlivech. Zjednodušeně se dá říct, že pokud je pro nás něco stresujícího, sval oslabí. Tento objev je pak základem dalších kineziologických odvětví. (Proto neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, co je kineziologie). Tato odvětví se již neorientují čistě na pohyb a pohybové ústrojí, ale soustředí se i na další aspekty života s tím, že svalový test používají jako indikátor.

Metoda One Brain (Three in One Concepts) začala vznikat v 60. letech, a to díky spolupráci fyzioterapeuta Gordona Strokese a psychologa Daniela Whitesida. Kteří propojili více svět fyzioterapie a psychologie.

K vytříbení slov v textech či nalezení jednotlivých emocí na tzv. barometru chování používali svalový test a pomoc další spolupracovnice Candace Callawaye. Jejím velkým přínosem byla sensibilita a velké nadšení pro metodu.

Právě díky kombinaci těchto tří světu může metoda nabídnout celostní přístup k řešení různorodých témat. Ať už se jedná o problémy, ať mají větší dopad na psychiku, či tělo.

Chcete se spíše ještě porozhlédnout a ujistit se, jak kineziologie funguje či mě poznat o něco lépe?
Nebo jste naopak rozhodnutí a nechcte ztrácet čas?


Martina Bazgerová

Dnes je snadné být přehlecení informacemi a instantními radami. Ale najít cestu k sobě a k tomu, co si doopravdy přejeme i k sobě samým, může být náročnější.
Pomůžu vám tuto cestu najít i překonat překážky, které se skrývají ve vašem podvědomí.

Pomůžu vám překonat překážky, které se skrývají ve vašem podvědomí, i najít cestu k tomu, co si přejete.

To o čem píšu také žiji. Chcete dostávat občasnou inspiraci?
Zaregistrujte se k odběru newsletteru.


O kineziologii

skryté podvědomé příčiny
Jak si zvýšit sebevědomí
Možná se i vám někdy stalo, že i když byste měli mít některou svou obtíž zvládnutou (ať už jde o hněv, strach či sebevědomí). Stejně čas od času nadejde v životě chvíle, kdy se jakoby ocitnete zpět na začátku.
Pokračovat ve čtení
kineziologie deti - i čtení může být hra
Kineziologie pro děti
Pokud má naše dítě problémy – ať už ve škole či s kamarády, chceme udělat maximum, abychom mu pomohli. Kineziologie je jemná a efektivní metoda, která vhodná i pro děti.
Pokračovat ve čtení
pomocná ruka - s čím pomůže kineziologie
S čím pomůže kineziologie
Kineziologie One Brain snižuje stres a díky tomu otevírá nejenom možnost vidět nová řešení tam, kde předtím neexistovaly. Navíc může pomoci s širokou škálou problémů od problémů s účením přes zlozvyky po vracející se nemoci či bolesti.
Pokračovat ve čtení
co je kineziologie
Co je kineziologie
Kineziologie One Brain je práce na sobě, při které se postupně odstraňují staré přesvědčení a vzroce chování a otevírají nové možnosti. Zajímají vás praktické informace? Pak pokračujte ve čtení
Pokračovat ve čtení

O tématech, která kineziologie řeší

naše strachy a fobie
Jak se zbavit strachu
Znáte to, udělali jste již spoustu kroků, několikrát jste situaci podstoupili. Ale váš strach je stále s vámi. Jak se ho zbavit? A v případě fobií, jak změnu i podpořit.
Pokračovat ve čtení
jak mám zhubnout aniž bych téměr nejedl?
Psychika a hubnutí
Přemýšlíte nad tím, že byste zhubli, ale bojíte se, že to (zase) nevyjde. Co když vám v tom brání psychika? Ať už kvůli načasování nebo podvědomému bloku. A co se s tím dá dělat?
Pokračovat ve čtení
deprese z chození do práce - nasazujeme si usměv i když do něj máme daleko
Deprese z chození do práce
Na první pohled se to může zdát jako nesmysl. Jak by něco co děláme každý den jako je chození do práce či starost o malé děti mohlo způsobit depresi. Neměli bychom to prostě zvládnout?
Pokračovat ve čtení
skryté podvědomé příčiny
Jak si zvýšit sebevědomí
Možná se i vám někdy stalo, že i když byste měli mít některou svou obtíž zvládnutou (ať už jde o hněv, strach či sebevědomí). Stejně čas od času nadejde v životě chvíle, kdy se jakoby ocitnete zpět na začátku.
Pokračovat ve čtení
kineziologie deti - i čtení může být hra
Kineziologie pro děti
Pokud má naše dítě problémy – ať už ve škole či s kamarády, chceme udělat maximum, abychom mu pomohli. Kineziologie je jemná a efektivní metoda, která vhodná i pro děti.
Pokračovat ve čtení
,