Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

kineziologie One Brain celostní přístup

Kineziologie One Brain Praha

Kineziologie One Brain, Three in One Concepts, kombinuje práci vědomí (tedy toho, co víme a zcela jasně si uvědomujeme), s podvědomím (našimi hlubšími pocity, které následně vyvolávají emoce a nálady na úrovni vědomí) a tělem (kde je uložen prapůvod našich pocitů). Tím nabízí celostní přístup k řešení různorodých témat, ať už se projevují ve formě fyzické, psychické či mentální. Pokud je pro vás tento popis příliš abstraktní, zde si můžete přečíst konkrétní příklad.

Důležité je také podotknout, že „terapeut“ není terapeutem, vhodnějším a výstižnějším slovem je facilitátor. Neboť jeho úlohou je provázet klienta a usnadňovat mu jeho cestu. V kineziologii One Brain se tak děje:

  • díky svalovému testu, který ukazuje kudy jít
  • díky zachovávání si nadhledu: při práci s podvědomím je zcela normální, že se můžeme „zaseknout“ a nevidět i zcela jasné východisko. Facilitátor pomáhá získat nové pohledy či objevit řešení situace.
  • díky neutralitě nikdo kromě vás nemůže vědět, co je pro vás nejlepší. I když facilitátor poskytuje návrhy na řešení, pokud je to třeba, neznamená to, že trvá na jednom jediném správném řešení.

Mojí úlohou jako facilitátorky je tedy pomoci vám pochopit stávající vzorce chování, postupně odstranit vaše bloky a strachy a uvidět a přijmout za své nové (s vámi rezonující) volby. A to tak rychle, jak je to právě pro vás v rámci tématu nejlepší. Občas je sezení posledním chybějícím dílkem do skládačky a změny působí až zázračně, jindy třeba trpělivost při budování nového.