Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

kineziologie celostní přístup k řešení problémů

Kineziologie: celostní řešení problémů

Kineziologie Three in One Concepts Concepts, v ČR více známá jako One Brain, kombinuje práci vědomí (tedy toho, co víme a zcela jasně si uvědomujeme), s podvědomím (našimi hlubšími pocity, které následně vyvolávají emoce a nálady na úrovni vědomí) a tělem (kde je uložen prapůvod našich pocitů). Tím nabízí celostní přístup k řešení problémů, ať už se projevují ve formě fyzické, psychické či mentální. Pokud je pro vás tento popis příliš abstraktní zde jsem pro vás sepsala konkrétním příklad odboku.

Důležité je také podotknout, že „terapeut“ není terapeutem jako takovým, vhodnějším a výstižnějším slovem je facilitátor, neboť jeho úlohou je provázet klienta a usnadňovat mu jeho cestu. V kineziologii Three in One Concepts Concepts se tak děje:

 • díky svalovému testu, který ukazuje kudy jít: jaký je nejlepší věk pro odblok, která korekce je nejvhodnější, atd.
 • díky zachovávání si nadhledu: při práci s podvědomím je zcela normální, že se můžeme „zaseknout“ a nevidět i zcela jasné východisko. Facilitátor pomáhá získat nové pohledy či objevit řešení situace.
 • díky neutralitě – nikdo kromě vás nemůže vědět, co je pro vás nejlepší. I když facilitátor poskytuje návrhy na řešení, pokud je to třeba, neznamená to, že trvá na jednom jediném správném řešení.

Mojí úlohou jako facilitátorky je tedy pomoci vám pochopit stávající vzorce chování, postupně odstranit vaše bloky a strachy a uvidět a přijmout za své nové (s vámi rezonující) volby. A to tak rychle, jak je to právě pro vás v rámci tématu nejlepší. Občas je sezení posledním chybějícím dílkem do skládačky a změny působí až zázračně, jindy třeba trpělivost při budování nového.

S jakými problémy může kineziologie pomoci_mobil
S jakými problémy může kineziologie pomoci_mobil

Co lze řešit?

Jak už bylo řečeno kineziologie Three in One Concepts Concepts / One Brain nabízí celostní přístup k řešení problémů a lze se proto zabývat v podstatě vším, co byste rádi ve svém životě změnili. Nejedná se však o „zázračnou pilulku“. A tak poté, co budeme pracovat na příčině či příčinách toho, co vám již nevyhovuje, bude třeba provézt změny i v běžném životě. Nebo lépe řečeno se jim otevřít a zkusit pomaličku vykročit směrem k novému.
Zároveň je při výběru tématu dobré mít na paměti některé principy (viz níže). Pokud si nejste jistí, jak danou věc pojmout, vůbec to nevadí, můžeme se na to podívat spolu. A vaše otevřenost může být naopak výhodou v tom smyslu, že vaše mysl nebude lpět na konkrétním řešení.

Výběr tématu

 • Chtít danou věc opravdu vyřešit a mít z výsledku užitek.

  Zdá se to nasnadě, ale představte si například situaci, kdy kouříte a okolí vás vybízí k tomu, abyste přestali, jenže vy sami ve skutečnost přestat nechcete. Kdybyste ke mně takto přišli, jenom bychom se na sezení zbytečně trápili, protože vy byste problém ve skutečnost vyřešit nechtěli.
  Pokud je vám však celá situace nepříjemná a rádi byste se jí přesto zabývali, můžeme se na problém podívat z jiného úhlu pohledu. Tématem může být např. umět si stát za svým rozhodnutím. Nebo ochota najít řešení, které bude vyhovovat mě i mému okolí a tak dále.
 • Řešíme vždy Vaše chování, strachy, emoce, (nikoliv chování někoho jiného)

  Chování někoho jiného nám může posloužit jako skvělý odrazový můstek. Např. rozčiluje vás, že váš partner/ka nedodržuje plány. Ten druhý tu není, můžeme ale pracovat na tom, aby vy jste s tímto chováním buď byli v pohodě anebo ho uměli vyřešit.
 • Zdravotní – ano, kineziologie vám může pomoci i po zdravotní stránce. Je však třeba nastavit si správné očekávání.

  Opravdu se může stát (a mám i takové klienty), že chronické prohlubující se potíže zmizí po práci na psychosomatické příčině. A to mě opravdu naplní radostí a vděčností.
  Vždy však záleží na daném případu a nic takového se nedá s určitostí slíbit. Co kineziologie zcela jistě zvládne, je snížit stres z nemoci, z jejích následků a omezení. A snížení stresu má vždy pozitivní dopad i na naší psychickou pohodu, vztahy i na náš imunitní systém. Zároveň pokud máte chronické či opakující se potíže nejideálnější se jeví varianta kombinace obou přístupů – jak čistě lékařského, tak psychosomatického.

Průběh kineziologie

Ke kineziologické práci používám svalový test, který provádím většinou na předním deltovém svalu. Ten se aktivuje tím, že dáte páže mírně před či za tělo (dle potřeby), držení paže tak není náročné, ale sval se tím zapojí. Toto si ukážeme během prvního sezení, ještě před prací na tématu. Díky tomuto testu se dozvíme, jaký věk je nejlepší pro odblokování daného tématu, která korekce je nejvhodnější, a tak dále. (více o svalovém testu v sekci vznik metody níže)

Práce samotná probíhá především v tak zvané věkové recesi – kineziologie používá termín recese, nikoliv regrese. A to z toho důvodu, že se sice napojíte na svou minulost nejčastěji skrze vzpomínku (či její střípek), obraz nebo pocit v těle. Zároveň si celou dobu plně i v přítomnosti.
V minulosti (věku, který nám vyšel pro odblok) pak pracujeme na problému jednak skrze korekce (což může být od masáže akupresurních bodů přes čtení textů až po práci na uvolnění svalových obvodů) a jednak přepisem vzpomínky či představy v podvědomí.

S touto novou zkušeností se pak vrátíte zcela do přítomnosti. Pokud je tp potřeba pobavíme se ještě o tom, jaký vliv na vaše vnímání či chování měla daná zkušenost. Nebo si skrze vizualizaci upevníte vaší novou volbu v blízké budoucnosti.
Pokud byste rádi poznali celý proces více do detailu, v tomto článku se dozvíte jak probíhá celý postup krok za krokem.

Praktické

Pro koho je kineziologie vhodná

Kineziologie má poměrně málo omezení, není například žádné omezení věku. Při práci s dětmi však musí být rodič vždy přítomný. A to i když už je dítě dostatečně vyspělé na to, abychom mohli řešit dané téma přímo spolu bez prostředníka. Co se týče malých dětí je více přístupů k práci s nimi, já osobně se klaním k tomu, že pracuji s rodičem za přítomnosti dítěte. To může do odbloku zasáhnout svým postřehem, průpovídkou apod. Dle věku i nátury dítěte je důležité zvážit i přizvání dalšího dospělého (ideálně rodinného příslušníka, nejlépe druhého z rodičů či prarodiče).
U dětí, a zvláště pak u miminek, se může stát, že po dobu práce na traumatu zneklidní a budou vyžadovat více péče. Tato doba trvá cca 20-30 min. Následně však zpravidla dochází naopak ke zklidnění a spokojenosti dítěte.

Kineziologie a práce s dětmi

Stejnou optikou je pak možné si dívat i na další jiná mentální, psychická či fyzická omezení. Pokud by klient mohl mít problém celou terapii absolvovat, je možné mít na pomoc „zástupce“. Klient však vždy musí souhlasit a být přítomen. (Mám na mysli především různé formy ADHD a podobně).

Jiná situace však nastává, pokud se léčíte u psychiatra, a zvláště pokud berete léky na psychické onemocnění. Zde je vždy nutné se s lékařem poradit předem.
Pokud se i přes to plánujete vydat na kineziologii na vlastní pěst (bez toho, aby to váš lékař věděl), je důležité si uvědomit, že medikamenty mají vliv na vaše vnímání a účinnost celého procesu může být výrazně ovlivněna. Mějte také na paměti, že já sama neznám účinky léčiv, nemůžu si tak být jistá, že se postarám o vaše bezpečí. Spolupráce s vaším lékařem je proto opravdu nezbytná.

Není také vhodné absolvovat kineziologii v rané fázi těhotenství. Ve vašem těle se v tu dobu děje opravdu hodně změn a plod je více citlivý. Je proto vhodné nechat návštěvu až na 6. měsíc těhotenství.

Kolikrát a jak často je třeba přijít

Některá témata se dají vyřešit za jedno sezení, jiná vyžadují návštěv více. Nicméně i v tomto případě i po první návštěvě ucítíte rozdíl. Již během úvodního setkání toto většinou zjistíme a dohodneme se společně na tom, jak k danému problému přistoupíme. Záleží také na vás, co je pro vás výsledkem, který byste si rádi ze sezení odnesli.

Vzhledem k tomu, že se po každém sezení dostavuje změna, je třeba si dát čas i na integraci. A to minimálně 3 týdny, spíše měsíc. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli následující návštěvu uspíšit, zeptejte se (a já pak přes svalový test zjistím, zda to je nějakým způsobem možné).

Vznik metody Three in One Concepts Concepts (One Brain)

Kineziologie jako taková je vědou o pohybu a pohybovém aparátu, zvláštní pozornost je v ní věnovaná svalům a jejich aktivitě. Metoda Three in One Concepts Concepts, dříve One Brain, které se věnuji, vychází ze svalového testu. Ten objevil a popsal chiropraktik, Dr. Goodheart, který zjistil, že svalová reakce pacientů není statická, ale liší se v závislosti na okolních vlivech. Zjednodušeně se dá říct, že pokud je pro nás něco stresujícího, sval oslabí. Tento objev je pak základem dalších kineziologických odvětví. Ta se již neorientují čistě na pohyb a pohybové ústrojí, ale soustředí se i na další aspekty života s tím, že svalový test používají jako indikátor.

Metoda Three in One Concepts (One Brain) začala vznikat v 60. letech a to díky spolupráci fyzioterapeuta Gordona Strokese a psychologa Daniela Whitesida. K vytříbení slov v textech či nalezení jednotlivých emocí na tzv. barometru chování používali svalový test a za pomoc další spolupracovnice Candace Callawaye. Jejím velkým přínosem byla sensibilita a velké nadšení pro metodu. Právě díky kombinaci těchto tří světu může metoda nabídnout celostní přístup k řešení problémů. Ať už se jedná o problémy, ať mají větší dopad na psychiku či tělo.