Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

Zásady práce s osobními údaji


Kdo jsem

Jsem OSVČ, IČO: 87703785, provozující webové stránky objevlehkost.cz

Pro poskytování služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Osobní údaje

Kontaktní formulář

Pokud poptáváte mé kineziologické služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte – na základě naší telefonické, e-mailové komunikace či skrz kontaktní formulář.

Pokud se nepřihlásíte k žádné další službě budou tyto údaje uloženy po dobu maximálně 6 měsíců.

Pokud jste se přihlásili na biodanzu a nepřišli jste jen na jednu lekci, na základě oprávněného zájmu, zařadím vaše kontaktní informace do mé databáze. A můžu vás kontaktovat v případě konání další akce – cyklus, seminář apod.
Z databáze se můžete kdykoliv odhlásit.

Tyto údaje následně nesdílím s žádnou 3.stranou (a to ani v případě spoluorganizování akce).
U přihlašování na akce je vždy uvedeno, zda a s kým dalším informace sdílím.
V případě, že si nepřejete sdílet vaše kontaktní informace se spoluorganizátorem, kontaktujte mě přímo – skze e-mail, telefon či kontaktní formulář zde.

Newsletter

Pro správu osobních údajů a zasílání newsletterů používám Mailchimp, jediné osobní údaje, které jsou zde uloženy je váš mail, případně jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.

Z newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit a tyto informace tak budou smazány.

informace ze sezení

Informace ze sezení jsou psané jen útržkovitě – všechny zápisky můžete vidět během sezení. Není na nich vaše plné jméno a nejsou spojitelné s vámi. Záleží na nás, jak se domluvíme – ve většině případů je dávám přímo klientovi. Pokud se však vzájemně domluvíme, můžu se je nechat u sebe.

Pokud neplánujete chodit dlouhodobě, tyto informace jsou po 6 měsících od našeho sezení automaticky zničeny.

S kým vaše osobní údaje sdílím

Vaše osobní údaje z databáze s nikým dalším nesdílím.
Osobní údaje můžou být však získávány používáním některých pluginů na této stránce – a to například google maps, apod.
Statistické údaje jsou sdíleny pouze anonymě.

Používání souborů cookies

Seznam cookies naleznete zde.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Dále můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2022, poslední aktualizace 9.2.2024