Pozor: Stránky se v tuto chvíli aktualizují. Může se stát, že něco nebude fungovat, jak má.

jak se uklidnit - zkuste se každý večer zklidnit
Domů » Kineziologie » Jak se uklidnit ze stresu

Jak se uklidnit ze stresu

Máme toho hodně, ale tak nějak zvládáme a říkáme si, že tehdy a tehdy si odpočineme, zrelaxujeme se, vypneme.
Ale co čert nechce, do toho se přidá jedna či více komplikací – nepříjemný zákazník, naše nevyspalost, špatně naložený šéf, dopravní zácpa nebo vzteklé dítě. A nás to semele. Jak se uklidnit ze stresu?

Ať už se stresová situace na nás projeví zhroucením se, zamlklostí, neschopností reakce, výbuchem vzteku. Nebo nás stres trápí dlouhodobě a projevuje se v podobě zdravotních potíží, problémy se spánkem či psychickou labilitou. Co s tím? Jak se uklidnit ze stresu? A především jak se psychicky uklidnit i z dlouhodobého hlediska?

jak se uklidnit ze stresu - když už vás stres vyčerpává?

Jak se uklidnit ze stresu a co ho způsobuje

Než se začneme věnovat tomu, jak se uklidnit ze stresu, je důležité si uvědomi, co stres vlastně způsobuje. Protože i když to může být pro každého z nás velmi odlišné.

Zároveň platí, že příčinou je vždy tělesná nebo psychická zátež způsobená stresory. Od velké tělesné námahy a nemoc přes bolest, strach, ale i nepříznivé podmínky (jako je hluk nebo teplota), až po různé psychosociální vlivy.

Ve stresu se nám aktivuje sympatický nervový systém a glukokortikoidy, které aktivují reakci útěk / boj. To nám umožňuje přežít stresor, na který můžeme zareagovat fyzicky – neboť se do krevního oběhu uvolní energie z oblastí, kde je uskladněna, zrychlí se tep a tlak. A tak se energie dostane rychleji ve svalům. Krátkodobě se i zlepší naše smysly a je stimulován náš imunitní systém (což je užitečné při zranění).

Na druhou stranu jsou během stresu pozastaveny všechny „stavební projekty“ našeho těla, jako je růst a oprava tkání nebo rozmnožování. A to do té doby, dokud stres trvá.

Je tak zřejmé, že to, co způsobuje stres, je v krátkodobém horizontu v zásadě pozitivní, problém nastává v případě chronického stresu.

Eustres a distres a chronický stres

Absence stresu nás nudí. Když se nic vzrušující neděje, vyhledáváme stres alespoň ve formě horské dráhy, hororového filmu nebo adrenalinového zážitku. Tedy v prostředí, kde se rádi vzdáme kontroly a předvídatelnosti. Zároveň ale víme, že realné nebezpečí je minimální. Důležitou podmínkou je také to, že se jedná o krákodobý a mírný stres

Eustres a distres

Eustres neboli pozitivní stres, je jakákoliv stresová zátěž, která nás stimuluje. Stres spíše vítáme, naše kognitivní funkce i pamět se zlepšuje. Co si pod tím konkrétně přestavit záleží na každém, ale může se například jednat o

 • horolezení (pokud nemáme strach z výšek a lezení nás baví)
 • společenské akce, před kterými jsme nervozní, ale vlastně se na ně těšíme
 • cvičení a otužování
 • řešení úkolu, na který máme sice limitovaný, ale dostatečný čas.

I zde ale platí pravidlo časové omezenosti – v opačném případě by se eustres proměnil v chronický stres, během kterého ztrácíme všechny benefity.

eustres a distres - třeba u horolezení

Distres je tedy opak eustresu. Nicméně to, co způsobuje stres, může být přesně to samé, co bylo zmíněno u eustresu. Rozdíl je, že naše vnímání je z nějakého důvodu opačné – například kvůli strachu nebo nepříznivým okolnostem.

 • horolezení v případě, že trpíme strachem z výšek
 • společenská akce, kde už dopředu víme, že se nebudeme cítit dobře – například na nás bude upřena pozornost a to je to, co nesnášíme
 • cvičení a otužování, které přežene – nenecháme tělo zregenerovat, budeme po svém tělu chtít příliš, atd.
 • řešení úkolu, který by nás jindy bavil, ale jsme přesvědčeni, že nemáme dostatek času.

V případě distresu jsou pozitivní účinky stresu limitované a spíše můžeme pocítit jejich negativní důsledek (například nám to přestane myslet, nic si nepamatujeme, apod.). Nicméně pokud je distres krátkodobý, nic zásadního se nám neděje, naše tělo se se stresem umí dobře vyrovnat a zregulovat se. Problém nastává až v případě chronického stresu.

Chronický stres

Hormonální změny, které nám v případě krákodobého stresu slouží, naopak způsobují problémy v případě chronického stresu. Přidat se navíc můžou i problémy se spánkem či psychosomatická onemocnění.

Chronický stres navíc snižuje dopamin a citlivost dopaminových neuronů na stimulaci, což vede k neschopnosti prožívat radost (známému příznaku deprese).

Změny se pak projevují i v našem chování. Stres je pro tělo spojen s určitým stupněm ohrožení. A proto se při chronickém stresu více (nevědomě) díváme na rozzlobené tváře.

Krom toho je během chronického stresu aktivnější zkratka přímo z talamu přímo do amygdali. Ta má na starosti učení strachových situací. Jejím vlivem si hipokampus zapamatoval kontextuální informace o události.
Daný kontext, i když na něm není nic neobvyklého, u nás později může vyvolávat strach a stres a my se pak jenom divíme, co se nám to děje.

Přílišný a chronický stres také narušuje synchronizaci různých oblastí frontální kůry. Máme tak problém přesouvat pozornost od jednoho úkolu k druhému. Jednáme zkostnatěle, chováme se automaticky a nejsme schopní zareagovat v situaci jinak, flexibilněji, racionálněji.

chronicky stres - aneb když už jsme pod vodou příliš dlouho

Jak se uklidnit ze stresu? Zn.natrvalo

To, jak se uklidnit ze stresu, je tedy závislé na tom, co se nám konkrétně děje. Je jasné, že v případě eustresu nic nepotřebujeme. Ale co když se jedná o distres či chronický stres? Jak se uklidnit ze stresu v těchto případech?

Pochopení naší situace

Jak bylo uvedeno výše, stejná situace může za různých podmínek a v závislosti na tom, co nám vadí nebo nás naopak baví vyvolat různé reakce. Abychom přílišnému stresu mohli předcházet, je dobré pochopit situaci. Tedy co je pro nás stresorem a projevuje se vždy stejně?

 • nehledě na vnější podmínky? například pokud v nás stres vyvolává mluvení na veřejnosti – je tomu tak vždy nebo záleží na audienci či na tom, o čem mluvíme
 • v závislosti na naší momentální kondici (jak moc záleží na tom, zda jsme vyspalí, hladoví, připravení, zaskočení apod.)
 • v závislosti na okolnostech (ať už jsou to Vánoce či to, že jsme nemocní a necítíme se dobře, přicházíme se zpožděním nebo máme naopak příliš mnoho času. A nebo v posledních dnech v práci finalizujeme projekt a další věc už prostě nezvládáme)

Než začnete zkoumat to, jak se uklidnit ze stresu, vyplatí se tyto faktory znát – čistě proto, abyste si mohli lépe zvolit to, co je pro vás tou nejlepší cestou.

Disciplína

Až situaci pochopíte bude možná potřeba trocha disciplíny dodržovat, co si určíte – ať už je to dopřát si 5min než zareagujete a jít na čertsvý vzduch.
Nebo vystoupit z konfortní zony a jednat jinak než jste zvyklí.

A teď už k jednotlivým tipům, jak se psychicky uklidnit

Jak se psychicky uklidnit? Včas!

Když přijde na to, jak se psychicky uklidnit, studie hovoří jasně. V ideálním případě včas, to znamená ještě dříve než ve stresu jsme.

Právě proto je dobré odpovědět si na výše uvedené body, abychom se na situaci lépe připravili a udělali maximum pro naše zklidnění než situace nastane.
Nebo v případě, že jsme situací zaskočení, aby naše tělo již danou techniku znalo a umělo se s ní propojit (ať už je to dechová technika či krátký rituál)

Tipy jak se psychicky uklidnit

A jaké konkrétní tipy můžou pomoci s tím, abychom se mohli psychicky uklidnit? Ať už v danou chvíli nebo při chronickém stresu.

 • Pochopení a soucit – ať už jsme v problematické situaci my nebo někdo druhý. Podle studií totiž vyplývá, že pokud okolí ví o naročné situaci člověka, je shovívavější a projevuje pochopení a soucit. (samozřejmě to funguje jen do určitého stupně „nazlobení“)
 • Překvapila vás situace? Udělejte maximum, abyste z ní v danou chvíli odešli (a vyřešili jí pozdějí) nebo se alespoň na chvíli vzdálili a měli možnost přijít na jiné myšlenky – ať už díky procházce, dechové technice, telefonátu, apod.
 • Klidné prostředí – je pro nás totiž těžké se zlobit a přiživovat napětí v příjmeném prostředí, které odvádí naše myšlenky jiným směrem.
 • Osvojte si techniky snižují stres – v případě chronického stresu je zařaďte mezi své každodenní rituály. A jaké to jsou?
 • Techniky a rituály ke snížení stresu: dechové techniky, krátká meditace, strečink a fyzická aktivita, večerní zklidnění (čtení, sauna, setkání s přáteli), dostatek spánku, volný alespoň jeden den v týdnu.

Jak si můžete všimout všechny tipy, jak se psychicky uklidnit – mají jedno společné: přijít na jiné myšlenky a umět opustit stresující téma.

jak se psychicky uklidnit když je toho nad hlavu

A co chronický stres?

Neexistuje instantní návod na to, jak se uklidnit, který by byl 100% platný pro každého. Právě pro to jsou výše tipy, jak se psychicky uklidnit, sepsány dostatečně všeobecně a celý článek uvádí kontext ohledně našeho stresu – tak aby si každý mohl sestavit návod právě pro sebe.

Potřeba jsou k tomu dvě věci
1. motivace – abychom si našli čas, položit si otázky a věnovali se sami sobě
2. upřímnost – abychom si přiznali i to, co se nám možná úplně nelíbí
3. disciplína – začít dělat to, co je pro nás to správně a vyhradili si na to určitý čas i v situacích, kdy se nám opravdu nechce. A máme pocit, že dneska ne… To platí zvlášť u chronického stresu.

Jak se uklidnit ze stresu v náročných situacích

Jenže, co když jsou určité situce pro nás extrémně náročné, skoro až nezvladatelné? Může to být způsobeno i tím, že jsme se v minulosti (dětství) dostali do podobné situace, kterou už si dnes sice nepamatujeme, ale naše tělo ano.

Jak je to možné?

Máš mozek se vyvijí postupně. Amygdala, která je zodpovědná za emoce a učení se strachu a strachovému kontextu se vyvíjí jako jedna z prvních (aby zajistila naše přežití). Ke spojení se vzpomínkami tak, jak jsme zvyklí je pojmenovávat, však dochází až mnohem později (cca ve věku 3let) – proto si některé věci, zdá se nepamatujeme a přesto jsou uloženy hluboko v nás.

Více o kineziologii:

Pokud tipy sice pomáhají, ale ne zcela je dobré zvážit některou metodu, která pracuje právě z traumaty a emočními zraněními z dětství. Jednou z nich je například kineziologie One Brain.

Díky kineziologie One Brain totiž (postupně) můžete proměnit (nevědomý) vzorec chování a začít vnímat situaci jinak. Výhodou je, že i v případě, kdy je potřeba více sezení – již po prvním sezení byste měli pocítit rozdíl a zlepšení. O tom, jak kineziologie pracuje na podvědomích příčinách si můžete přečíst zde, pokud vás zajímá více o kineziologii jako takové, mrkněte sem.

Máte pocit, že by to mohlo být to pravé?

Příklad sezení – chronický stres

Na sezení přichází Lucie, vrátila se po rodičovské do práce, kam se moc těšila, že se bude více socializovat. Ale začíná na sobě pociťovat začínající příznaky vyhoření. Zdá se jako by nic nestíhla, i když k tomu není důvod a to jí už nějakou dobu stresuje. Zpočátku měla pocit, že jde jen o to zvyknout si na novou rutinu, ale teď po 9 měsících o tom začíná pochybovat.

Během odbloku se Lucka propojí s pocitem, který měla ve svých 4 letech, nevzpomíná si přesně, co se dělo. Ale necítí se vůbec dobře a velmi s ní rezonují vytestovaná slova z barometru chování (nemilovatelná a zklamaná). I když neví, co se děje.

Po provedení uvolňujících korekcí se Lucie opět propojuje se svými pocity a zjišťuje, že se týkají její mámy. Ta asi něco řeší, možná toho má moc a na malou Lucinku nemá čas, nebo ne tolik, jak by si to čtyřletá holčička přála. A tak se Lucie snaží, co může, chce, aby ji maminka měla ráda a ona byla její hodná holčička.

Výsledek sezení

Zároveň je Lucie připravená tuto vzpomínku přepsat – vytvoří si hranice. A vidí, že dospělí mají svůj svět, který si ona nemůže brát sama na sebe. A tak si jde hrát, nakreslí mamince i obrázek, aby jí potěšila. Ale už si sama na sebe nebere její starosti.

Do přítomnosti se pak Lucie vrací s novým rozhodnutím a to dát sama sebe na první místo. Jen tak může být plně se svojí dcerkou, když je doma.
A zároveň přijímá to, že v práci je na poloviční úvazek a tak není potřeba ukazovat, jak je dobrá a na všechno kývat. Lucie odchází domů s novým pocitem, rozhodnutím i posilujícím cvičení na doma.

Chcete se spíše ještě porozhlédnout a ujistit se, jak kineziologie funguje či mě poznat o něco lépe?
Nebo jste naopak rozhodnutí a nechcete ztrácet čas?


Martina Bazgerová

Dnes je snadné být přehlecení informacemi a instantními radami. Ale najít cestu k sobě a k tomu, co si doopravdy přejeme i k sobě samým, může být náročnější.
Pomůžu vám tuto cestu najít i překonat překážky, které se skrývají ve vašem podvědomí.

Pomůžu vám překonat překážky, které se skrývají ve vašem podvědomí, i najít cestu k tomu, co si přejete.

To o čem píšu také žiji. Chcete dostávat občasnou inspiraci?
Zaregistrujte se k odběru newsletteru.


Další články

naše strachy a fobie
Jak se zbavit strachu
Znáte to, udělali jste již spoustu kroků, několikrát jste situaci podstoupili. Ale váš strach je stále s vámi. Jak se ho zbavit? A v případě fobií, jak změnu i podpořit.
Pokračovat ve čtení
jak mám zhubnout aniž bych téměr nejedl?
Psychika a hubnutí
Přemýšlíte nad tím, že byste zhubli, ale bojíte se, že to (zase) nevyjde. Co když vám v tom brání psychika? Ať už kvůli načasování nebo podvědomému bloku. A co se s tím dá dělat?
Pokračovat ve čtení
deprese z chození do práce - nasazujeme si usměv i když do něj máme daleko
Deprese z chození do práce
Na první pohled se to může zdát jako nesmysl. Jak by něco co děláme každý den jako je chození do práce či starost o malé děti mohlo způsobit depresi. Neměli bychom to prostě zvládnout?
Pokračovat ve čtení
skryté podvědomé příčiny
Jak si zvýšit sebevědomí
Možná se i vám někdy stalo, že i když byste měli mít některou svou obtíž zvládnutou (ať už jde o hněv, strach či sebevědomí). Stejně čas od času nadejde v životě chvíle, kdy se jakoby ocitnete zpět na začátku.
Pokračovat ve čtení
kineziologie deti - i čtení může být hra
Kineziologie pro děti
Pokud má naše dítě problémy – ať už ve škole či s kamarády, chceme udělat maximum, abychom mu pomohli. Kineziologie je jemná a efektivní metoda, která vhodná i pro děti.
Pokračovat ve čtení

O kineziologii

skryté podvědomé příčiny
Jak si zvýšit sebevědomí
Možná se i vám někdy stalo, že i když byste měli mít některou svou obtíž zvládnutou (ať už jde o hněv, strach či sebevědomí). Stejně čas od času nadejde v životě chvíle, kdy se jakoby ocitnete zpět na začátku.
Pokračovat ve čtení
kineziologie deti - i čtení může být hra
Kineziologie pro děti
Pokud má naše dítě problémy – ať už ve škole či s kamarády, chceme udělat maximum, abychom mu pomohli. Kineziologie je jemná a efektivní metoda, která vhodná i pro děti.
Pokračovat ve čtení
pomocná ruka - s čím pomůže kineziologie
S čím pomůže kineziologie
Kineziologie One Brain snižuje stres a díky tomu otevírá nejenom možnost vidět nová řešení tam, kde předtím neexistovaly. Navíc může pomoci s širokou škálou problémů od problémů s účením přes zlozvyky po vracející se nemoci či bolesti.
Pokračovat ve čtení
co je kineziologie
Co je kineziologie
Kineziologie One Brain je práce na sobě, při které se postupně odstraňují staré přesvědčení a vzroce chování a otevírají nové možnosti. Zajímají vás praktické informace? Pak pokračujte ve čtení
Pokračovat ve čtení
,